תמונות

רותם אבוהב והראל סקעת, בילדותם צילום: הטלוויזיה החינוכית