תמונות

בעשיריה הראשונה, גם זה נחשב. נמרוד משיח (gettyimage)