תמונות

אולי הוא?! גם דוראנט סוחב את זה על הגב (gettyimages)