תמונות

מרב שדה דנמרק, בית שני פינת עבודה גובה צילום: normcph.com