תמונות

וידיגאל. ימשיך את המומנטום מהגביע (עודד קרני))