תמונות

גיוס 110416 צילום: אלון קירה, אלון קירה בית ספר לצילום