תמונות

ההצתה ורצח התינוק הפלסטיני עלי דוואפשה כפר דומא צילום: