תמונות

נישיקורי. הוא דווקא טייל הלילה (gettyimages)