תמונות

חילופי משמרות בחוד של אנגליה? (gettyimages)