תמונות

רוצה להיות אדום, ולא נותנים לו (עודד קרני)