תמונות

דוויין ווייד מטביע גם את עצמו. היחיד שהגיע לעבודה במיאמי (GettyIma