תמונות

שני הנבחנים בבית&"ר אטראק ודה אוליביירה (גיא בן זיו)