תמונות

השתחררה הנצרה. רוני, אמש בברוז' (gettyimages)