תמונות

מסי, לא לקח את הקופה ולא את תואר המצטיין (AFP)