תמונות

גם אותו נראה בקרוב בטרנר. אורן ביטון (יוסי שקל)