תמונות

לואי טהה (משמאל), בסימן הרכש הצעיר (עמית מצפה)