תמונות

שכחו כבר מהעיכוב בהגעה. הצוות המקצועי (רועי גלדסטון)