תמונות

כן, גם בדירוג הזה: רק כמעט. טורס (gettyimages)