תמונות

מהומה על המגרש לאחר העבירה על באדיר (רועי גלדסטון)