תמונות

ורק הוא החליט לא לדבר. פרדי דוד (אלן שיבר)