תמונות

הווארד וגאסול. הספרדי צחק אחרון (GETTYIMAGES)