תמונות

הפעם הגולים שלו לא הספיקו (אנצ'ו גוש, ג'יני)