תמונות

ומה ביציע? תגובות מעורבות למהלך (אלן שיבר)