תמונות

רקפת רוסק עמינח ונוחי דנקנר (לשימוש מגזין סופ"ש גיליון 70 - בלבד!) צילום: מוטי קמחי/"הארץ"