תמונות

מיכל דליות עם בתה שני והכנד יוני צילום: תומר ושחר צלמים