תמונות

הפעם הכדורים נכנסו. שייע פייגנבוים (אלן שיבר)