תמונות

בסופו של דבר, האנגלי השיג נקודה ראשונה כמאמן העטלפים (getty)