תמונות

מולר ורובן, לא בונים על עוד תשיעיה (gettyimages)