תמונות

ארבייטמן. עכשיו רק הוא מעסיק את טרזגה(עמית מצפה)