תמונות

גיא עזורי. יעלה עם שני חלוצים (אלעד ירקון)