תמונות

אוהדי הפועל מחו נגד הצעדים של רמון (אלן שיבר)