תמונות

הרעיון של טפר וקורן יעזור לשפר את רמת השיפוט בארץ?