תמונות

אלישע לוי, פוזל לעבר הפלייאוף העליון (אלן שיבר)