תמונות

מהומות מיותרות בסיום. בלהאנדה ומונגונגו (gettyimages)