תמונות

אלון, הנשיא ריבלין וראש העיר ברקת (עודד קרני, מנהלת הליגה)