תמונות

יצליחו גם לנצח כנגד כל הסיכויים? (gettyimages)