תמונות

אליהו ירשום את הנקודה ה-3,000 שלו? (אלן שיבר)