תמונות

טביב. לא מוכן לקבל את העונש (צילום: אלן שיבר)