תמונות

בוריק במסעדת הצוענייה צילום: אתר בייגלה, www.beygale.co.il