תמונות

ק.פ.ר מתרחקת מהכרטיס שיעלה אותה אוטומטית. בניון (gettyimages)