תמונות

לבנת כהן מרין, מדפים (38) צילום: הגר דופלט