תמונות

שלומי דורה. &"אתה לוקח בחשבון שתפסיד למכבי&" (רועי גלדסטון)