תמונות

קרית גת מול הפועל ירושלים. קרב קצוות באשקלון