תמונות

שחקניות רמלה. עדיפות מול אס&"א ירושלים (דרור עינב)