תמונות

(לי נוף)תמר מעוז, זהר רייזמן וטלי נוי (ONE)