תמונות

הירוקים יתגברו על הכבשה השחורה? (יוסי שקל)