תמונות

גורטובוי. יחזרו עם הכרטיס לדרג העליון? (ישי קינן, וואלה)