תמונות

אביתר אילוז מנסה לסדר לב&"ש עוד התקפה מול רמי דואני (אלעד ירקון)