תמונות

מטבעות עשרה שקלים מזוייפים צילום: משטרת נתיבות