תמונות

"אין לי אופציית יציאה, אבל טביב לא יעמוד בדרכי" (אלן שיב